36

הפרויקט: וילה ביפו (מס’ קטלוגי:002) תכנון וביצוע:אלומתריס בתמונה: מערכת דלתות הרם הזז וקבועים, תוצרת קליל מפרט טכני


36