בית בירושלים

הפרויקט: בית בירושלים (מס’ קטלוגי: 3408) אדריכל: מתי רוזנשיין. בתמונה: צלונים בין הזגוגיות הניתנים להפעלה באמצעות מיתר ידני. מפרט טכני.


בית בירושלים