(עברית) וילה בקיסריה מערכת דלתות וקבועים קשתיים מפרופיל בלגי, תוצרת קליל

Project: villa in Caesarea (cat. number: 034). Planning and execution: Alumtriss. In the picture: a system of doors and fixed arches. Kalil Belgian profiles.


(עברית) וילה בקיסריה מערכת דלתות וקבועים קשתיים מפרופיל בלגי, תוצרת קליל